Date geografice și climă

Oraşul Anina este aşezat în munţii împăduriţi cu acelaşi nume, munţi ce reprezintă extensia sudică a Carpaţilor Occidentali, în Banatul românesc, având coordonatele 45°2’30” latitudine nordică şi 21°53’20” longitudine estică, în judeţul Caraş – Severin.
Altitudinea medie a aşezării este de +645 m iar cea minimă este de +556 m şi se află în apropierea gării.
Reţeaua hidrografică de suprafaţă este slab dezvoltată datorită constituţiei calcaroase a terenului, fiind reprezentată prin două văi având curs opus, tributare bazinelor Caraş şi Nera. Aceste văi sunt străbătute de pârâul Anina şi pârâul Steierdorf, care se varsă în râul Miniş.
Pe râul Miniş, între Anina şi Bozovici, în zona Gura Golumbului este amenajat un frumos lac de acumulare.
Paralel cu pârâul Anina, înspre est, curge pârâul Buhui. Pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşului a fost creat în mod artificial lacul Buhui, prin construirea pe pârâul Buhui a unui Baraj de pământ. Caracteristica pârâului Buhui este aceea că pe o porţiune de 3.217 m curge în subteran, fiind cel mai lung curs de apă subteran din ţară.
Clima nu este urmărită de o staţie metorologică locală.Temperatura medie anuală este de +9° C – +10° C, luna cea mai fierbinte fiind august, cu o medie de 21° C, iar cea mai rece este luna februarie, cu media de -3° C.
Zona este afectată de vânturi locale nesemnificative. O influenţă notabilă dar sporadică o are vântul bănăţean Coşava, forţa lui fiind mult diminuată datorită distanţei mari de la locul genezei şi relieful zonei care constituie un scut protector. Direcţia lui determinantă este de la sud la nord.

 

8743 Total Views 4 Views Today