Cultură și istorie

Infrastructura culturală

Cultura din Anina poartă amprenta condiţiilor aparte ale acestei zone. În devenirea sa, cultura este rezultată din interacţiunea datinilor şi tradiţiilor şi obiceiurilor populaţiei eterogene care a lucrat şi continuă să lucreze aici. De la întemeierea localităţii şi până în prezent, pe aceste meleaguri au trăit la un loc austrieci, cehi, slovaci, unguri şi românii din zonele Oraviţei şi Văii Almăjului. Mai apoi, după Marea Unire din 1918 şi în special odată cu instaurarea orânduirii socialiste au început să vină românii din alte zone ale ţării spre a munci în minerit. Cultura acestor locuri a fost marcată de elemente specifice fiecărui segment etnic al populaţiei, îmbinând particularităţi ale fiecăreia într-o cultură multietnică. În anii socialismului s-a produs o regresie, o estompare a manifestărilor culturale specifice, a obiceiurilor şi tradiţiilor.
În prezent se încearcă redescoperirea şi punerea în valoare a culturii, indiferent de forma sa: muzică, dans, port popular, literatură, pictură, fotografie, etc.
Una dintre cele mai importante şi longevive asociaţii culturale din Anina, atestată documentar din anul 1865, dar probabil mult mai veche este Fanfara oraşului, înfiinţată ca fanfară a minierilor. În decursul anilor a participat la nenumărate manifestaţii culturale naţionale, şi a adus numeroase premii cu care oraşul Anina se mândreşte.
Principalul nucleu cultural al oraşului s-a dezvoltat la Casa de Cultură din Anina, construită în anul 1920 şi care din anul 2004 aparţine Domeniului Public al Primăriei Anina. În cadrul acesteia funcţionează o serie de formaţii cultural – artistice şi se desfăşoară activităţi culturale, după cum urmează :

Orchestra de muzică populară „Doina Aninei” – orchestră de amatori care are în jur de 9 instrumentişti şi 11 solişti vocali. Se fac repetiţii marţi şi joi în jur de 2 ore. Repertoriul este inspirat din folclorul bănăţean, dar şi din alte zone ale ţării.
Clubul „Femina” – are în jur de 35 de membrii. Se întâlnesc o dată pe lună şi discută diverse probleme – pe teme economice, culturale, ştiinţifice, sănătate, etc.
Cenaclul literar „Virgil Birou” – la care activează în jur de 20 de poeţi, prozatori, eseişti, gazetari, toţi amatori din Anina. Este în curs de redactare şi publicare o revistă de literatură, artă şi cultură „Arcadia”, redactor şef – Chiper Mihai. În paginile revistei sunt publicate creaţiile proprii ale cenacliştilor locali şi judeţeni. Se întâlnesc în şedinţe de cenaclu lunar.
Cerc de pictură – la care îţi desfăşoară activitatea copii din Anina, de la 5 la 14 ani. Se organizează expoziţii tematice, în funcţie de diferite evenimentele. Cercul cuprinde un număr de 15 copii. Instructor este domnişoara Dietlinde Krischer.
Cerc de dans modern şi de societate – Activează în jur de 35 persoane. Se întâlnesc de două ori pe săptămână, sâmbăta şi duminica.
Cerc de canto pe 2 secţiuni – muzică uşoară şi muzică populară.

Periodic se organizează spectacole complexe, cu participanţiila diferitele activităţi descrise mai sus. Anexez fişierul conţinând programul de activităţi pe anul 2007. Întreaga activitate este coordonată de domnul Chiper Mihai, directorul Casei de Cultură din Anina.
De asemenea, Casa de Cultură are o bibliotecă cu peste 13.000 de volume.
Nu trebuie neglijată nici activitatea Forumului Democrat German Steierdorf – Anina care are ca principal obiectiv menţinerea identităţii cultural – artistice a populaţiei germane de pe aceste meleaguri. Îşi desfăşoară activitatea în Casa de Cultură din cartierul Steierdorf, proprietatea Domeniului Public al Primăriei Anina. Dintre formaţiile cultural – artistice şi activităţile desfăşurate în cadrul FDG trebuie menţionate :
– formaţia de dansuri populare germane „Steierdorfer Edelweiss”;
– formaţia de muzică vocal – instrumentală „Cordial” axată pe toate tipurile de muzică: populară şi uşoară germană, populară şi uşoară românească, de petrecere, modernă, etc.; Formaţia este alcătuită din 4 instrumentişti şi 2 solişti vocali. Repetiţiile se fac de obicei o dată pe săptămână, joi, câte 3 ore.
– cerc de lucru manual tradiţional pentru copii;
– o bibliotecă cu peste 5.000 de volume, din care jumătate în limba germană.
Din punct de vedere al vietii spirituale merită menţionate Parohiile Ortodoxe Romane din Anina si din Steierdorf, Parohiile Romano-Catolice din Anina si din Steierdorf, Biserica Baptista Anina si Biserica Penticostala Anina.

ISTORIC

24 iunie 1773 – primele familii de colonisti austrieci au ajuns pe actualul teritoriu al localitatii, intemeind colonia muncitoreasca Steierer- Dorf, ulterior Steierdorf.
# 1786 – incepe constructia primei biserici romano – catolice si a primei scoli din localitate.
# 1790 – Mathias Hammer a descoperit in Valea lui Andrei, actualmente Sigismund, huila de cea mai buna calitate.
# 1792 – incepe activitatea de minerit in Steierdorf – Anina.
# 1846 – colonia de carbunari Steierdorf s-a transformat intr-un centru minier.
# 1846 – 1847 – s-a construit drumul Oravita – Steierdorf si au inceput lucrarile la drumul Steierdorf – Bozovici.
# 1846 – 1847 – au sosit in localitate primii slovaci.
# 1851 – au sosit in localitate primii cehi ( boemi )
# 1854 – a fost construita Primaria (actualul hotel) si notariatul din Steierdorf
# 1854 – exploatarile miniere au fost preluate de catre „Societatea imperial–regala (cezaro–craiasca) privilegiata austriaca a cailor ferate de stat”. A fost demarat un program de valorificare complexa a carbunelui si sideritelor din subteran, concretizat prin constructia unei mari uzine de fier (combinat siderurgic) in Valea Garlistei, strajuita de paduri de anini. Astfel apare pentru prima data denumirea de Colonia Anina in 1858.
# 1 noiembrie 1859 – localitatea primeste dreptul de a avea administratie proprie. Primul primar ales al localitatii a fost maistrul minier principal – Franz Hirspeck. Noua comuna se numea Steierdorf.
# 1860 – incepe constructia caii ferate Steierdorf – Anina – Oravita.
15 decembrie 1863 – a fost inaugurata calea ferata cu ecartament normal Steierdorf – Anina – Oravita.
# 28 iulie 1880 – are loc cel mai devastator incendiu din istoria localitatii.
# 17 decembrie 1893 – este infiintata Societatea pe actiuni Sommerfrische – statiunea climaterica de la Steierdorf numita si Aurora Banatului care si-a inceput activitatea turistica la 1 aprilie 1895.
# 1897 – este pusa in functiune centrala electrica cu aburi din cartierul Anina.
# 1904 – a fost contruit barajul de la Buhui, primul lac artificial din Romania.
# 7 septembrie 1913 – a fost dat in folosinta noul spital din Anina, cel mai mare al acelor vremuri din zona Banatului Montan.
# 1914 – in Steierdorf – Anina este introdus iluminatul public electric.
# 7 iunie 1920 – cel mai grav accident minier din istoria Aninei de pana atunci si la acea data din istoria intregii Europe. Au fost 217 victime.
# 1952 – localitatea dobandeste statut de oras sub denumirea de Anina, celelalte colonii alcatuind cartiere ale orasului.
# 15 ianuarie 1977 – incepe constructia termocentralei pe sisturi bituminoase pe amplasamentul Minis – Crivina.
# 21 noiembrie 1988 – este oprita investitia si productia de energie electrica la termocentrala de la Crivina.
# 1996 – incepe declinul mineritului, fiind inchise rand pe rand minele din Anina.
# 2002 – In Pestera cu oase, aflata pe Valea Minisului, aproape de Anina, trei speologi amatori din Timisoara au descoperit osemintele celui mai vechi om modern care a trait in Europa, cu o vechime de 40.000 ani.
# 2006 – explozie in subteran – 6 victime – sfârşitul mineritului la Anina.

9865 Total Views 4 Views Today