„MINA DE IDEI” ANINA

Descrierea proiectului:
„Mina de idei Anina” este titulatura sub care începând din mai 2014, Asociația Alba Verde a organizat o serie de acțiuni menite să faciliteze redescoperirea identității locale și regenerarea economică, socială și culturală a orașului post‐industrial Anina (Jud. Caraș Severin), cu ajutorul comunității sale.
Anina este cunoscută în special pentru activitatea minieră de lungă tradiție, în jurul căreia s‐au structurat atât așezarea, cât și comunitatea locală și viața urbană, puternic destabilizate în urma închiderii minei (2007). Colonizată începând cu anul 1773, localitatea a fost populată de germani, austrieci, cehi, slovaci și români aduși pentru a lucra la exploatarea lemnului într‐o primă fază, și ulterior a huilei. Deși în prezent poate părea multora o simplă relicvă fără viitor, Anina cuprinde 49 de obiective înscrise pe Lista Monumentelor Istorice (LMI 2010 – număr record în ceea ce privește recunoașterea “oficială” a valorii patrimoniale a mărturiilor industriale în contextul românesc), se remarcă prin juxtapunerea de multiple elemente identitare datând din varii epoci și este apreciată de localnici pentru calitatea factorilor naturali (aerul, apa și peisajul).
Orașul post‐industrial șochează însă prin izolarea teritorial‐infrastructurală, economică (incapacitatea de atragere de capital de investiție) şi social – culturală, care pare să blocheze orice speranță. În acest context, fondul construit este abandonat, dezmembrat ori supus intervențiilor necontrolate, improvizate şi parazitare, şi, ca atare, devine subiect al degradării materiale avansate. Mai mult, dispariția elementelor specifice de peisaj industrial (tangibil) și a generațiilor aferente cu o memorie încă vie (intangibil) se desfășoară într‐un ritm mult mai rapid decât schimbul de mentalități și abordare etică a trecutului industrial complex, fie de către comunitatea care îl locuiește (“arhitectura trăită”), fie de factorii decizionali sau/şi arhitecți specialiști.
Proiectul de față a contribuit la cercetarea și valorizarea identității locale ca resursă pentru regenerarea post-industrială și dezvoltarea sustenabilă prin desfășurarea a trei categorii de activități:
Cercetare și formare: Au fost organizate 2 ateliere de patrimoniu industrial (în 2014 și în 2015) cu participarea unor
experți români și străini și destinate studenților arhitecți. Acestea au permis studierea bibliografică și in situ a zonei pentru identificarea elementelor identitare, cartarea fotografică și documentară a obiectelor de interes, definirea unor trasee turistice și a unor scenarii de revitalizare confruntate prin discuții cu actorii locali, și aprofundarea ipotezei Muzeului mineritului dorit de administrația locală. Atelierele au urmărit de asemenea sensibilizarea studenților asupra fondului construit existent, abordat ca un adevarat “document” ce oferă informații asupra contextului economico-politic local, regional şi chiar național, dar şi cu privire la societatea care a generat acest cadru (materiale şi tehnici de construcție, impactul industriei în modelarea spaţiului urban şi a arhitecturii, structura societății industriale etc.).
Implicarea comunității locale: în 2015 a fost demarat un studiu sociologic pentru a descifra istoria locului în memoria colectivă și valorile identitare care ar putea sta la baza regenerării Aninei. Interviurile și schimburile informale cu localnicii au permis identificarea motivațiilor și a viziunii acestora și discutarea posibilelor scenarii de evoluție a localității. Toate acțiunile din cadrul proiectului au fost întreprinse în așa fel încât să stimuleze participarea comunității locale și, mai mult, implicarea ulterioară a acesteia în viața urbei prin susținerea de inițiative similare.
Promovare: dincolo de interesul academic și reunirea comunității locale în jurul unor valori și principii comune, proiectul a urmărit readucerea Aninei în atenția colectivă ca punct de interes la nivel național și internațional. Astfel la începutul lui 2015 a fost publicată o broșură bilingvă Ro‐En dedicată (format tipărit și digital în liber acces) și 2 articole (unul în noiembrie 2014 și altul în septembrie 2015) în revista Zeppelin, au fost distribuite periodic comunicate de presă, iar membrii echipei au acordat interviuri și au făcut diverse prezentări. În cursul lunii septembrie 2015, au mai fost organizate la Anina un tur post‐industrial ghidat, o expoziție itinerantă de proiecte și fotografii (în colaborare cu FAU Timişoara), o proiecție video mapping în spațiul urban (Visual SKIN) și multiple prezentări publice. În plus, pe baza simbolurilor locale identificate au fost realizate obiecte personalizate și afișe identitare distribuite la scară largă. Pe plan internațional vizibilitatea a fost asigurată prin lansarea acțiunilor în cadrul “Anului european al patrimoniului tehnic şi industrial 2015”.
Obiective principale:
„Reconectarea” unei zone izolate (economic, social, cultural) de teritoriul regional şi național, printr‐o serie de acțiuni culturale destinate promovării patrimoniului arhitectural local.
Valorizarea patrimoniului arhitectural (industrial) ca element tangibil de legătură între comunitatea actuală post-industrială și trecut, pentru asumarea unei atitudini de intervenție „etică” asupra fondului construit existent.
Conștientizarea și asumarea valorilor locale de către comunitatea și autoritățile din Anina ca pârghii ale dezvoltării viitoare.
Furnizarea elementelor cheie pentru o strategie de revitalizare post‐industrială sustenabilă la nivel local.
Însușirea unui vocabular şi a unei metodologii specifice patrimoniului industrial de către studenții arhitecți și urbaniști, dar şi de către factorii decizionali locali.
Transferul de cunoștințe între realitatea didactico – academică, cea profesională şi cea decizională privind problematica regenerării post‐industriale sustenabile.
Continuarea proiectului: În 2016 va fi publicată o a doua broșură digitală care va cuprinde rezultatele ultimelor acțiuni (din perioada iunie – octombrie 2015) concentrându‐se asupra identității prezente a Aninei, a imaginii ei în viziunea colectivă a comunității locale și a pașilor minimi necesari pentru ieșirea din impas. Anina va figura și anul viitor ca spațiu de studiu pentru studenții Facultății de Arhitectură şi Urbanism din Timișoara, fiind propuse rezolvări pentru diverse aspecte ale problematicii ei. De asemenea se are în vedere aprofundarea discuțiilor cu locuitorii și a studiului sociologic, urmărindu‐se creșterea nivelului de motivare și implicare a actorilor locali pentru regenerarea sustenabilă a zonei. Promovarea va fi continuată prin publicarea de informări periodice referitoare la Anina și distribuirea obiectelor și afișelor personalizate.

08_MariusBarbieri_OanaTiganea_MinaDeIdeiAnina_00 Afise Identitare A3 (1 buc) (13) Afise Identitare A3 (1 buc) (12) Afise Identitare A3 (1 buc) (1)

6224 Total Views 1 Views Today